Användning

Råd om användning av remsorna


1. Använd remsorna aldrig mer än en gång om dagen.
Det ger inte snabbare resultat .

2. Ungefär 50% av användarna har haft lite ömhet i tänderna under användningen. Det är normalt. Om detta händer kan du använda remsorna bara en gång under två dagar. Om detta misslyckas, sluta använda remsorna i 2-3 dagar. Tandömhet är vanligare i de starkare produkterna med ämnet vetyperoksid.
Om du känner ömhet i käken kan du använda remsorna turvis i övre käken och följande dag i nedre käken. Om du då fortfarande känner för mycket smärta, sluta använda remsorna.

3. Förvara produkten i rumstemperatur, åtskilt från värme.

4. Vetyperoksid produkterna får inte användas efter sista giltighetsdag som finns antecknat på förpackningen. Alla produkter garanteras en hållbarhetstid på minst tre månader.